כולנו הולכים במסע הזה אל הלא – ידוע


כולנו הולכים במסע הזה אל הלא – ידוע.

יש כאלה שמנסים לעמעם את הפחד בעזרת המדע.

ויש כאלה שהולכים אל הדת.

ויש המנסים להישאר עם השאלה, עם המסתורין הלא ידוע

של מניין באנו ולאן נלך – כמנוע של חיפוש, למידה ויצירה.

ובמקום לסגור את הפתח שנוצר עם השאלה –

הם מגדילים אותו לאט לאט.

ובכך מאפשרים לעוד ועוד מן הלא – ידוע לעבור דרכם ולהיות מוגשם.

זה כמו ללכת עם השאלה, עם המשאלה, ועם הידיעה שאתה חלק ממשהו

גדול יותר ממך.

כל אחד מאתנו בא הנה אל העולם עם שאלה.

וחייו מגלים לו מהי השאלה אותה שאל.

יום כיפור, 19.9.2018