מעבר למלים

מעבר למלים ולהמולה וללחץ,

מעבר לפחד ולכעס ולגירויים,

ישנו מקום שקט וממלא.

שם אהיה.


מעבר לחישובי הזמן המרחק והכסף,

מעבר לטוב ולרע, לנכון וללא נכון,

מעבר לצדק ולעוול,

ישנו מקום שבו אתה יודע

וממנו אתה נוגע.

שם ביתי.


אם תרצו אקח אתכם לשם פעם.


ובפעם הזאת יפעם לבכם יחד עם ליבי

פעימה אחידה,

פעימה יודעת, פעימה רוגעת.